NL / FR

Immo De Panne als RENTMEESTER

Definitie:

"De Rentmeester is de persoon die in de plaats van de eigenaar en voor rekening van deze laatste, zorgt voor het volledig beheer van een gegeven eigendom."


Onze taak:

ADMINISTRATIEF beheer

O.a. Het samenstellen van volwaardige dossiers, het natrekken van de kandidaat huurders (kwaliteit, beslaglimiet, ...) voor het afsluiten van een huurovereenkomst is een van onze essentiële taken als rentmeester.

FINANCIEEL beheer

Facturatie door de beheerder aan de huurder met de bijhorende boekhoudkundige bewerking en opslag van gegevens. We zorgen voor een uiterst correcte betalingsverkeer en verwerking.

TECHNISCH EN BOUWKUNDIG beheer

We houden al de aspecten die betrekking hebben op de staat en de opvolging van de staat van het beheerde pand in het oog. Hierbij zal steeds een onderscheid gemaakt worden tussen de werken ten laste van de verhuurder en deze ten laste van de huurder.

RENDEMENTSASPECT

Het totale rendementsaspect van een gegeven pand zal in de tijd direct en indirect afhangen van meerdere factoren. Bij het investeren in vastgoed dient steeds rekening gehouden te worden met het lange termijn aspect en de kwaliteit van de investering.
De verhouding kosten/baten zal uiteraard een belangrijk gegeven blijven in deze problematiek. We houden U als eigenaar tijdig op de op de hoogte wanneer het tijd is om ”de tot rijpdom gekomen vrucht” te plukken en zorgen eventueel voor de mogelijkheid om opnieuw te investeren.


BESLUIT

Onze taak als rentmeester is verscheiden en complex. Voor een goede gang van zaken en gezien de noodzaak steeds up-to-date te blijven blijft ons dynamisch team zich permanent bijscholen en de evoluties volgen in de diverse vakdomeinen waarmee we in contact komen bij de uitoefening van ons beroep.


Voor verdere vragen of inlichtingen zijn we steeds tot uw dienst.

beheer@immodepanne.be (gelieve uw naam en telefoonnummer te vermelden).

 

   

Immo De Panne - Duinkerkelaan 33 - 8660 De Panne - Tel: 058/41.11.11 - Fax: 058/41.02.11 - Email: info@immodepanne.be
Erkend Lid van het CIB (http://www.cib.be)
Verzekering en burgerlijke aansprakelijkheid: AXA Belgium NV (via het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)
Ondernemingsnummers : 0873.728.686 - 0865.762.315 - Erkend vastgoedmakelaar in België BIV 502809
Onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel te België